Privacy

ToekomstATELIERdelAvenir hecht veel belang aan het recht op privacy en het beschermen
van persoonsgegevens. Alle persoonsgegevens van cliënten en (werk)relaties worden door
ToekomstATELIERdelAvenir verwerkt en bewaard conform de toepasselijke
privacywetgeving. Dit verwerkingsproces verloopt op een transparante manier en strekt
ertoe uw rechten op een passende manier te waarborgen.

U kunt uw gegevens nakijken door een e-mail te sturen naar
privacy@toekomstatelierdelavenir.com.

Hier vindt u onze privacyverklaring voor de stakeholders.
Hier vindt u onze privacyverklaring voor de ouders en de kinderen.
Copyright & Privacy
© 2024 TADA. Alle rechten voorbehouden