Wat doen we?

TADA biedt aan meer dan 2000  tieners uit maatschappelijk kwetsbare milieus in Brussel een netwerk dat hen intensief coacht. Met weekendscholen en een alumni-netwerk organiseert TADA buitenschoolse activiteiten waarbij de lat hoog ligt en het welbevinden van het kind bevorderd wordt. Via praktijklessen van professionals ontdekken tieners zichzelf en de maatschappij.

Onze 3 pijlers

Weekendschool (10-14 jaar)

Elke zaterdag nemen meer dan 800 jongeren deel aan onze weekendscholen. Via praktische workshops van gepassioneerde vrijwilligers (advocaten, verplegers, journalisten, kunstenaars …) ontdekken de jongeren hun potentieel en krijgen ze een voorsmaakje van hoe hun toekomst eruit zou kunnen zien. Zo vinden ze de motivatie om het beste van zichzelf te geven op school. TADA richt zich op preventie door vroegtijdig in de schoolloopbaan van jongeren in te grijpen.

TADA organiseert haar weekendschool in 5 antennes in Brussel (in de gemeenten van Sint-Joost-ten-Node, Molenbeek, Schaarbeek en Anderlecht).

Alumni-netwerk (14-18+ jaar)

Via haar alumni-netwerk en dankzij TADA’s netwerk van partners, contact met rolmodellen, coachingsmogelijkheden en aanvullende activiteiten, waakt TADA erover dat er een impact is op lange termijn. Onze jongeren zetten zich op hun beurt in als rolmodel en dragen bij aan de maatschappij.

Indirecte impact via volwassenen

TADA vergroot bovendien haar impact op de samenleving door mensen bewust te maken van het belang van een inclusievere samenleving. Dit doen we aan de hand van storytelling, het inspireren van jonge professionals in het onderwijs om het werk met jongeren met een kwetsbare achtergrond te verbeteren en door burgers, bedrijven en andere organisaties te betrekken bij het coachen van kwetsbare jongeren.

Impact in cijfers

20.800
Sinds haar begin heeft TADA meer dan 20.800 workshops georganiseerd.
84%
84% van de alumni blijft in contact met TADA na 3 jaar in de weekendschool.
33
33 door TADA geïnspireerde initiatieven hebben zich ingezet voor de samenleving.
9000
Meer dan 9000 vrijwilligers hebben deelgenomen aan de weekendscholen.
2000
TADA bereikt meer dan 2000 jongeren via de weekendschool en het alumni-netwerk.

Waarom is TADA nodig?

In België is de onderwijsongelijkheid bijzonder groot. Volgens onder meer de PISA-enquêtes van de OESO hebben Belgische jongeren met een kansarme en/of migratieachtergrond een grote kans om de school te verlaten zonder diploma, meer dan elders in Europa. In Brussel is de situatie alarmerend: 4 op de 10 kinderen wordt er geboren in een precaire situatie. Schoolverlaters zonder diploma secundair onderwijs belanden daarnaast vaak in langdurige werkloosheid.

Sinds de coronacrisis is de kloof in Brussel verder vergroot tussen leerlingen uit kwetsbare milieus en hun beter gesitueerde leeftijdsgenoten, waardoor initiatieven zoals TADA cruciaal zijn voor de ondersteuning en toekomst van deze jongeren.

Activiteiten die wij organiseren

TADA viert haar tiende verjaardag
Op bezoek bij Janssen Pharmaceutica
Bij de brandweer!

Jaarrekeningen

Onze jaarrekeningen worden gepubliceerd op Donorinfo.

TADA in de pers

TADA bouwt aan een beter Brussel
Vzw TADA bestaat 10 jaar
Ontmoetingsweekends tussen politiezone Brussel-West en Molenbeekse jongeren
Bij TADA leren kinderen wat hen op school niet verteld wordt
Copyright & Privacy
© 2024 TADA. Alle rechten voorbehouden